ŽIVI SUNCOBRAN

Galerija

Konstrukcija je zamišljena tako da svojim oblikom podseća na suncobran. Donji deo je žardinjera većih dimenzija (plastificirani lim 1.5 mm, uložak cinkovani lim 1mm) u koju se sade biljke većih dimenzija (3 m). Predlažu se vrsta Wisteria sinensis (sunčani položaji) i Hedera helix (mesta polusenke i senke). Dno žardinjere je opremljeno tegom, kako bi suncobran bio stabilniji. Točkovi omogućavaju pokretanje suncobrana u svim pravcima po potrebi i nakon definisanja položaja potrebno ih je zakočiti. Ostali delovi konstrukcije su stub (crna cev Ø 88,9 – 3“), prstenovi (flah 50×3) i dijagonale (crna cev Ø 48 – 6/4“). Završna obrada je farbanje u beloj boji (varijanta crna, crvena boja). Dodatna potpora planiranim puzavicama su čelične sajle Ø 4mm sa zatezacima, raspoređene radijalno od centra stuba. Raspon suncobrana iznosi 3.5 m. Živi suncobran je jedinstveno rešenje za korišćenje u spoljašnjem prostoru. Pruža hladovinu sačinjenu od biljaka i moguće ga je pozicionirati na terasi ili u bašti, za javno ili privatno korišćenje. Veoma je pogodan za restorane i kafiće jer se jednostavnim pomeranjem dobija hladovina na željenom mestu. Osim estetskih, funkcionalnih i ergonomskih kvaliteta, živi suncobran ima i ekološku funkciju. U gustom urbanom tkivu velikih gradova prostorno nije moguće formiranje zelenih površina, obrazovanje hlada od drveća i postizanje bioekoloških efekata od strane biljaka. Upravo u takvim uslovima, potrebno je izdvojiti samo približno 13m2, za zasenu pod biljkama, kvalitetniji vazduh i estetske benefite.

001-up-arrow