kosenje trave

delatnost

USLUGE / IDEJE / REALIZACIJA

Projektovanje zelenih površina

Projektovanje u pejzažnoj arhitekturi podrazumeva izradu idejnih i glavnih projekata privatnih i javnih zelenih površina, poslovnih prostora i različitih tipova enterijera i eksterijera, za koje je zadužen iskusan tim pejzažnih arhitekata. LF raspolaže licencom odgovornog projektanta za pejzažno-arhitektonsko uređenje slobodnih prostora (licenca 373) i pored izrade projekata pruža i usluge tehničke kontrole i revizije projekata. Usluga izrade idejnog rešenja vrta i biodekoracija enterijera podrazumeva skicu, šemu rasporeda sa planom uređenja i izradom 3d modela – vizuelizaciju.


Izvodjenje radova ozelenjavanja

Usluga realizacije projekta i ideje podrazumeva kompletnu uslugu nabavke materijala, organizacije i koordinacije svih radova. U ponudi su: zemljani radovi, nivelacija terena, izrada popločanih površina, ugradnja sistema za navodnnjavanje, izrada i montaža vrtnih elemenata, sadnja biljaka, izrada travnjaka postavljanjem travnog busena ili setvom semena. LF raspolaže licencom odgovornog izvođača radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora (licenca 474) i pored izvođenja pruža i usluge nadzora izvođenja radova ozelenjavanja.


Biodekoracija i dizajn elemenata enterijera / nacrt i izrada vrtnih elemenata i mobilijara – Landscape elements

Pod ovim uslugama podrazumeva se: dekoracija unutrašnjih prostora biljkama, nabavka ili izrada posuda, saksija i žardinjera, osmišljavanje enterijerskih detalja, oblikovanje, izrada i ugradnja različitih konstukcija, pergola, senika, paravana, klupa, baštenskog nameštaja, mobilijara, različite dizajnirane strukture, skulpture i akcenti u ambijentu eksterijera.


Novogodišnja dekoracija enterijera i eksterijera

Usluga praznične dekoracije Landscape factory aktuelna tokom novogodišnjih i božićnih praznika.  Dekorisanje stanova, kuća, ugostiteljskih objekata, poslovnih prostora kao i njihovih eksterijera predstavlja delatnost putem koje LF obezbeđuje klijentima ideje i viziju prostora, nabavku materijala i ukrasa kao i njihovo dopremanje i ugradnju.


Usluga održavanja i nege zelenih površina

Na zahtev klijenta, sprovodi se jednokratno ili periodično negovanje zelenila. Održavanje zelenih povšina podrazumeva košenje i oivičavanje travnjaka, orezivanje i oblikovanje biljnih vrsta, prihrana travnih površina i biljaka, okopavanje i uklanjanje korovskih vrsta, priprema biljaka za zimu, sanacije oštećenja. Sve usluge negovanja zelene površine sprovode se uz stručni nadzor pejzažnog arhitekte.